Ženská transformační cesta 

„Vím, kdo jsem, vím, čím jsem jedinečná a vím, že jsem tvůrkyní svého života.“

Bude mi ctí být ti průvodkyní na tvé cestě za probuzením tvého ženství nebo mateřství. Pokud je pro tebe právě teď aktuální jiné téma a chceš se ponořit do jiných životních oblastí, neváhej se mi ozvat i tak. Z rozhovoru zjistíme, co ti mohu nabídnout a čím tě mohu obohatit.

Cesta k probuzení a uzdravení ženství 

„Slyš volání svého lůna, opečuj jej pozorností a dotykem a nech se jím vést.“

Probudíš-li své ženství a naplníš-li se láskou, otevře se ti cesta ke šťastnějšímu a naplňujícímu životu. Probuzení tě navede na správnou životní cestu a v plnosti pak budeš obdarovávat druhé, tvou rodinu, partnera, děti i okolní svět.

Na tvé cestě za probuzeným ženstvím tě navedu k přijetí a lásce sebe sama, porozumění ženského cyklu, přijetí ženské proměnlivosti, archetypálním obrazům ženství a k posvátné vědomé sexualitě. Hlubší porozumění sebe sama tě přivede do vnitřního klidu, přijetí, šťavnatosti a v propojení se svým lůnem budeš objevovat, využívat a rozvíjet svůj potenciál v každodenních situacích novým originálním způsobem.

Vytvoř si láskyplný vztah k sobě samé i ke všem ženským archetypům v tobě, miluj se taková jaká jsi, nauč se milovat sama se sebou a dovol si být plně milována. Dívej se do nitra a objev v sobě i v druhých esenci posvátnosti.

Transformační cesta ženy v matku

 „Být matkou je dar, ale i obrovský závazek.“

Před početím by každá žena měla znát sebe samu, svého partnera, svou životní situaci. Měla by předem vědět, čím může miminko obdarovat a vyhodnotit si, jestli je zralá na početí dítěte.
Odpověz si na otázky: V jakém stavu je mé tělo, má duše, mé emoce? Jsem připravená zhostit se svého poslání být matkou? Jak vypadá přirozený porod? O čem je rodičovství?

Při společné práci ti pomohu udělat si jasno v základních otázkách, společně se podíváme na to, kde se právě teď nacházíš, popovídáme si o tvých očekáváních a provedu tě důkladnou přípravou na porod.

Porod je pro nás ženy významný (možná nejvýznamnější) přechodový rituál. Díky vědomé práci s tělem a myslí, pečlivé přípravě, víře v sebe sama, ve schopnosti miminka a v přirozený proces, se s důvěrou ponoříš do porodního procesu a odevzdáš se živoucí porodní síle. Vkročíš tak na transformující cestu, která tě obdaruje a posílí. Budeš vědět, že jsi udělala maximum v přípravě na porod a dala jsi miminku ten nejlepší základ pro život.

Ať už se budeme věnovat jakémukoli tématu, při společné práci tě budu směřovat k:

Přijetí sebe sama za „Tvůrkyni života“ a na uvědomění si skutečnosti, že život který žiješ, vytváříš především ty. Ty jsi hlavní tvůrkyní a ty tvoříš svůj den, svoji náladu, myšlenku, představu, vztah, projekt, obraz, jídlo, děťátko, řadu dalšího. Lidé okolo tebe pouze dotvářejí tvé dílo. Přijmi proto sebe sama za „Tvůrkyni svého vnitřního i vnějšího světa“ a vezmi si zodpovědnost za to, co se v tobě odehrává a jak ovlivňuješ a spolutvoříš své nejbližší okolí.
Tvé vnitřní spokojenosti a na tvojí vnitřní cestu, do tvého nitra, abys slyšela svůj vnitřní hlas, který tě povede k tvé vnitřní pravdě, k tvé opravdivosti.
Přírodě, přírodním principům, přirozenosti, jednoduchosti. Respektuj co bylo od dávnověku stvořeno a co fungovalo po tisíciletí. Respektuj matku zemi, přijmi její dary pro svou potřebu, propoj se s ní a čerpej z ní sílu, energii, klid, inspiraci.
Přítomnému okamžiku a směřování pozornosti. Buď právě tady a teď a všímej si těch dobrých a příjemných věcí kolem sebe.
Hravosti, radosti, oslavě, vděčnosti. S láskou radostí a hravostí tvoř a pečuj o svět kolem sebe. Nezapomeň s vděčností poděkovat a přijmout vše co ti vesmír poslal.
Růstu. Každým okamžikem jsme staršími a staršími a tak bychom měli být i moudřejšími a moudřejšími. Věnuj se vlastnímu rozvoji a růstu.