Ženská šamanská cesta

Být matkou je dar, ale i obrovský závazek. Před početím by každá žena měla znát sebe samu, svého partnera, svou životní situaci. Měla by předem vědět, co může právě teď ze sebe svému miminku nabídnout a vyhodnotit si, jestli je zralá na početí dítěte. V jakém stavu je má tělesná schránka, má duše, mé emoce? Jsem připravená zhostit se svého poslání být matkou? O čem je rodičovství? Pojď si udělat jasno v základních otázkách a pojďme se společně podívat na to, kde se nacházíš právě teď ty a jaké závazky máš vůči svému dítěti. Jsem tu pro tebe.

Skrze společné setkání a práci tě navedu:

  • Na uvědomění si skutečnosti, že život který žiješ, vytváříš především ty. Ty jsi hlavní tvůrkyní a ty tvoříš svůj den, svoji náladu, myšlenku, představu, vztah, projekt, obraz, jídlo, děťátko, řadu dalšího. Lidé okolo tebe pouze dotvářejí tvé dílo. Přijmi proto sebe sama za „Tvůrkyni života“, za „Tvůrkyni svého vnitřního i vnějšího světa“ a vezmi si zodpovědnost za to, co se v tobě odehrává a jak ovlivňuješ a spolutvoříš své nejbližší okolí.
  • Na tvojí vnitřní cestu, do tvého nitra, tak abys slyšela svůj vnitřní hlas, který tě povede k tvé vnitřní pravdě, k tvé opravdivosti.
  • K porozumění, přijetí naší přirozené proměnlivosti. Jako ženy jsme z podstaty proměnlivé, cyklické. Jsme ženy „mnoha tváří“ a pochopení naší proměnlivosti nás uvede do klidu, odkud můžeme objevit, využívat a rozvíjet svůj potenciál v každodenních situacích.
  • K lásce, vědomé sexualitě a posvátnosti. Vytvoř si láskyplný vztah k sobě samé, miluj se taková jaká jsi, nauč se milovat sama se sebou a nech se milovat. Dívej se do nitra a objev v sobě i v druhých esenci posvátnosti.
  • K přírodě, přírodním principům, přirozenosti, jednoduchosti. Respektuj co bylo od dávnověku stvořeno a co fungovalo po tisíciletí. Respektuj matku zemi, přijmi její dary pro svou potřebu, propoj se s ní a čerpej z ní sílu, energii, klid, inspiraci.
  • K přítomnému okamžiku a směřování pozornosti. Buď právě tady a teď a všímej si těch dobrých a příjemných věcí kolem sebe.
  • K hravosti, radosti, oslavě, vděčnosti. S láskou radostí a hravostí tvoř a pečuj o svět kolem sebe. Nezapomeň s vděčností poděkovat a přijmout vše co ti vesmír poslal.
  • K růstu. Každým okamžikem jsme staršími a staršími a tak bychom měli být i moudřejšími a moudřejšími. Nezpohodlň na příliš dlouho dobu, věnuj se vlastnímu rozvoji a růstu.
  • Na důkladnou přípravu tvého vlastního porodu. Díky vědomé práci s tělem a myslí a pečlivé přípravě pocítíš u porodu obrovskou sílu a tvůrčí energii, kterou jsi obdarovaná. Porod je pro nás ženy významný (možná nejvýznamnější) přechodový rituál a pro naší roli mámy je zásadní být „naplněnou ženou“. Jsme-li ve vlastní síle, je o nás správně postaráno a porodu ponecháme přirozený průběh, pak vkročíme na transformující cestu, která nás obdaruje a posílí. Pouze z plnosti jsme schopné obdarovávat druhé, naši rodinu, partnera a děti. Naplníš-li sebe sama, otevře se ti cesta k naplňujícímu porodu a mateřství.

“Vím, kdo jsem, vím, čím jsem jedinečná a vím, že jsem tvůrkyní svého života.”